Versie 1 oktober 2020

Algemene Voorwaarden

De uitgebreide huur, annulering- en algemene voorwaarden ontvangt u als bijlage bij onze bevestiging van uw reservering. Indien gewenst kunt u een kopie van de algemene voorwaarden via het contactformulier aanvragen
Huur
De huur vindt o.a. rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:
De Ketse Steenuil neemt uitsluitend reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar en ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
Reserveren is mogelijk via email, boekingssites en/of telefonisch. Binnen 1 werkdag na uw aanvraag ontvangt u een bevestiging, uitgebreide algemene voorwaarden en een factuur. Wij verzoeken u een aanbetaling van 25% te voldoen binnen 2 dagen na ontvangst van de factuur. De overige 75% dient u uiterlijk 3 weken voor de aankomstdatum te hebben betaald. Boekt u het vakantieverblijf minder dan 2 weken voor uw aankomstdag, dan dient het volledige factuurbedrag direct te worden voldaan. Op uw factuur vindt u een specificatie van alle betaaltermijnen.
De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken en het goed te onderhouden. Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren en/of bedrijfsmatige activiteiten te ontwikkelen. Daarnaast is het onder alle omstandigheden verboden om vuurwerk af te steken.
Voorafgaand aan de aankomst dag heeft huurder het volledige huurbedrag conform factuur aan verhuurder middels bankoverschrijving voldaan.

Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens en kussens, hiervan is een inventarislijst beschikbaar. Verhuurder is gerechtigd om bij reservering van het gehuurde een bedrag voor eindschoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen.
De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten.

De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.
De overeenkomst tussen u en "de Ketse Steenuil" komt tot stand op het moment dat de reservering aan u is bevestigd. De overeenkomst betreft de (ver)huur van het vakantieverblijf voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van een vooraf vastgestelde korte duur is.
Annulering
De gasten dienen zich bij een annulering van enkele weken tot een paar dagen voor de incheckdatum te realiseren dat de verhuurder het vakantieverblijf op een dergelijke korte termijn naar alle waarschijnlijkheid niet meer verhuurd zal krijgen. De verhuurder verzoekt de gasten dan ook zeer vriendelijk om hier bewust rekening mee te houden.
Mochten de gasten toch moeten annuleren dan gelden de volgende regels:
- De annulering wordt schriftelijk of per email kenbaar gemaakt en/of bevestigd.
- Bij annulering vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor aankomstdatum wordt u 25% van de volledige huursom in rekening gebracht
- Bij annulering vanaf 14 dagen tot 1 dag voor aankomstdatum wordt u 50% van de volledige huursom in rekening gebracht.
- Bij annulering vanaf 24 uur voor aankomstdatum of tijdens uw verblijf, bent u 100% van de volledige huursom verschuldigd.
* De huursom betreft de volledige huurprijs plus alle extra kosten (bijkomende kosten).
* De toeristenbelasting (naar rato tijdens verblijf) wordt bij annulering volledig terugbetaald.
Het Wettelijk Herroepingsrecht is niet van toepassing op het huren van een vakantiewoning.
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden heeft de verhuurder te allen tijde het recht om de reservering te annuleren. Onder overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt onder meer verstaan dat de vakantie woning niet meer geschikt is voor de verhuur, bijvoorbeeld in geval van wateroverlast, overstroming of brand. In een dergelijk geval zal de verhuurder - indien gewenst door de gasten - meehelpen met het zoeken naar een alternatieve accommodatie. De verhuurder kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten die voortvloeien uit een dergelijke annulering.
In geval van annulering door verhuurder worden eventueel betaalde gelden gerestitueerd.